Meny
Spårslipning

Spårslipning

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med spårslipning.

Järnvägen är vårt vanligaste kommunikationsmedel, både för gods- och persontrafik. Den hårda trafikeringen innebär också att järnvägarna utsätts för omfattande slitage. Därför måste järnvägarna ständigt underhållas för att vi ska kunna bibehålla önskvärd trafiksäkerhet och kvalitet för såväl privata resenärer som yrkesutövare.

Två huvudsakliga typer av slipning

Preventiv slipning

Preventiv slipning utförs på nylagda räler, som har ett oxiderat ytskikt och andra ojämnheter som svetsskarvar. Preventiv slipning bör ske senast ett år efter att rälsen lagts. I preventivslipning ingår även underhållsslipning som utförs regelbundet, beroende på olika faktorer som exempelvis banklassificering och trafikbeläggning. Slipningen syftar till att kontrollera utmattningsdefekter och andra skador eller avvikelser på rälsen. Underhållsslipning bidrar till att öka spårens livslängd och minska underhållskostnader på såväl spår som fordon, samtidigt som störande ljud och vibrationer från spåren minimeras.

Specialslipning

Specialslipning görs på räler vars profil skiljer sig från de ordinära rälsprofilerna och kan ej göras efter generella utgångspunkter. Istället är det rådande lokala förhållanden som utgör grunden för hur slipningen ska gå till. Efter varje typ av slipning genomförs grundliga resultatmätningar för att kontrollera vilka effekter och vilken hållbarhet som uppnåtts.

Projektledning

Det är ont om plats på järnvägarna i Sverige. Dagligen verkar en mängd olika aktörer längs spåren. När det gäller underhållsprojekt krävs ofta ett omfattande logistikarbete, när stora maskiner och annat material ska transporteras till olika platser.

Spark Trade har utvecklat ett system för projektledning inom järnvägsbranschen, som kan appliceras på många olika typer av projekt. Vi utformar arbetsplaner och tidsplaner och hjälper till i logistiska frågor som exempelvis införtullning och förvaring av maskiner.

Jag vill veta mer!

Använd formuläret för att kontakta oss om du är intresserad av veta om hur vi kan hjälpa dig.