Meny

Säkerhet

På Spark Trade arbetar vi hårt för säkerställa högast möjliga säkerhet i vårt arbete.

Säkerhet

Spår- och växelslipning är en verksamhet som medför många riskabla moment. Inte minst är brandrisken hög eftersom gnistorna från slipningen kommer i direkt kontakt med omgivningen. Därför är rådande väderförhållanden en viktig faktor för oss att ta hänsyn till. Genom att vara ständigt uppdaterade på brandriskprognoser från SMHI och ett fortlöpande samarbete med räddningsverket gör vi allt som står i vår makt för att minimera risken för olyckor.

Vi arbetar utefter en brandförebyggande plan och är alltid utrustade med den brandsäkerhetsutrustning som omständigheterna kräver, i form av gnistskydd, släckningsutrustning och annat. En stor del av vår verksamhet sker nattetid. Spårslipningen pågår året om och planeras i samarbete med Trafikverkets trafikledning. Tack vare lång yrkeserfarenhet kan vi garantera säkrast möjliga tillvägagångssätt.

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetsarbetet vid Spark Trade syftar till att förebygga olyckor och olyckstillbud i samband med vår verksamhet där skeendet kan påverkas av oss. Trafiksäkerheten ska alltid sättas främst både vid planering och genomförande av arbetsuppgifter med betydelse för trafiksäkerheten.